Yaşam

Koruyucu aile olmanın şartları

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından depremde yakınlarını kaybeden çocuklara ya da enkazdan çıkarılan bebeklere sahip çıkılması için çok sayıda talep geldi.

Bu bahisteki bilgiler son zamanlarda daha fazla sorulmakta ve araştırılmaktadır.

Vasi aile olmak için değerli kriterler vardır. Ve bu konudaki en kesin bilgi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Koruyucu ailelerde 7 bin 481 çocuk

Haziran 2020 prestijiyle 6.158 ailede 7.481 çocuk var.

Koruyucu aile olmanın şartları

Koruyucu aile ile evlat edinme arasında farklar olduğunu ve kriterlerinin de farklı olduğunu hatırlatarak, şefkatli aile olmanın kurallarını aktarıyoruz:

Soru 1: Koruyucu aile nedir?

Koruyucu aile; Kendi aile ortamında eğitim, bakım ve yetiştirme sorumluluğunu kısa süreli, kısa veya uzun süreli, bedelli veya istekli bir statü ile paylaşan, toplumsal duyarlılığı gösterebilen uygun aile veya kişilerdir. hissettikleri sorumluluktur.

Soru 2: Bakım veren aile hizmetinin amacı nedir?

Koruyucu aile hizmetinde amaç; Koruma ve bakım altındaki çocuğun karmaşık ve sıkıntılı dönemi rahatsız edilmeden atlatıp normal hayatına devam etmesini sağlamaktır. Koruyucu aile kurumla işbirliği yapar; çocuğu kendi ailesi, okulu ve çevresiyle bağda tutarak yardımcı olur.

Soru 3: İstekli aile ile koruyucu aile arasındaki fark nedir?

Bakım kurumlarında koruma ve bakım altında bulunan çocukları olan istekli bir aile olarak; Kendi ilgi, yetenek ve eğitiminiz doğrultusunda katkı sağlamak adına etkinlikler ve çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca talebiniz doğrultusunda ve uygun görüldüğü takdirde resmi tatillerde ve özel günlerde çocuklarınızı yatılı misafir olarak ağırlayabilirsiniz.

Soru 4: Bu hizmet kapsamında koruyucu aile yanına hangi çocuklar yerleştirilebilir?

Öz aileden olan, bir süre bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edinme şansını kaybetmiş, sağlıklı veya engelli, bekar veya kardeşi olan, meslek personeli tarafından yuvaya yerleştirilmek üzere belirlenen çocuklardır. koruyucu bir aile.

Soru 5: Kimler koruyucu aile olabilir?

Evli veya bekâr olan herkes, aşağıdaki şartları taşıması halinde koruyucu anne, baba veya aile statüsünü kazanabilir;

Türk vatandaşı iseniz, sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız, 25-65 yaş arasındaysanız, en az ilkokul mezunuysanız, düzenli bir geliriniz varsa ve çocuğun biyolojik ebeveyni veya vasisi değilseniz.

Soru 6: Başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?

Öğrenim durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, işini, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği, isim kayıt belgesi, koruyucu aile olacak kişileri ve varsa koruyucu aile olacak kişileri gösterir sağlık kurulu raporu , birlikte yaşadıkları bireylerin herhangi bir bedensel engeli, ruhsal hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamaktadır.

Soru 7: Nasıl başvurabilirim?

İl Müdürlükleri bizzat, e-devlet, Bakanlığın Web sayfası üzerinden.

Soru 8: Hayırsever aile adayları hakkında ne tür araştırmalar yapılmaktadır?

Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında ailelerden çeşitli belgeler (sağlık raporu, adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, gelir belgesi vb.) istenmektedir.

Soru 9: Koruyucu aile olurken evimi ve ailemi hazırlamam gerekiyor mu?

Evet, evinizde çocuk için uygun ortamı ayarlamanız, ailenizi ve sosyal çevrenizi bu konuda hazırlamanız gerekiyor.

Soru 10: Kendi çocuğum olduğunda ebeveyn olabilir miyim?

Evet, kendi çocuklarınız olsa bile şefkatli bir aile olabilirsiniz.

Soru 11: Çocuk benimle ne kadar kalacak?

Çocuğun korunma nedenine bağlı olarak, öngörülen hizmet uygulama planı kapsamında değişiklik gösterecektir. Sizinle uzun yıllar kalabileceği için makul bir süre sonra biyolojik ailesine geri dönme olasılığı da vardır. Biyolojik ailesine dönüş sürecinde çocuğun yüksek yararı dikkate alınır.

Uygulamada, çocukların reşit olduktan sonra, bakmakla yükümlü ailelerin yanında reşit olduklarında, bakmakla yükümlü ailelerinin yanında yaşamaya devam etmeleri yaygındır.

Soru 12: Çocuğun yaş grubunu ve cinsiyetini seçebilir miyim?

Evet, ancak size ve ailenize en iyi uyumu sağlayabilecek çocuğun özellikleri hakkında rehberlik yapılacaktır.

Soru 13: Bakıcı bir aile olarak kaç çocuğa bakabilirim?

Kardeş çocukların bire bir aile ortamına yerleştirilmesi tercih edilmektedir. Çocuklar ve koruyucu aile arasında birebir ilgi kurulması ve çocukların sağlıklı bireysel gelişimlerini sağlayacak uygun kuralların bulunması konusundaki bahisler değerlendirilecek ve karara bağlanacak. 3 çocuk hayırsever ailelerin yanına yerleştirilebilir.

Soru 14: Evlat edinme ile ilgilenen bir aile arasındaki fark nedir?

Evlat edinme, çocuğun velayet hakkının mahkeme kararıyla evlat edinene devredilmesidir. Koruyucu aile, çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi sorumluluğunu devletle paylaşırken, çocuğun velayeti biyolojik ailede kalır.

Soru 15: Koruyucu aile hizmeti bakımı türleri nelerdir?

a) Akraba veya Yakın Mahalle Koruyucu Aile Modeli:Anne baba veya vasiler dışındaki akrabalar (teyze, amca, amca, büyük anne/baba gibi) veya çocuğun bağlı olduğu veya tanıdığı, bakıcı veya komşu gibi çocuğa yakın olan kişi ve aileler tarafından sağlanan bakımdır.

b) Süreksiz Hayırsever Aile Modeli:Acil savunmaya ihtiyaç duyan veya hizmet planı oluşturulup kurum bakımına alınmayan ya da çeşitli nedenlerle kendilerine planlanan hizmet modelinden şu anda yararlanamayan çocuklar için aldıkları eğitim, eğitimin ortasında değişen bir bakımdır. bir aydan fazla.

c) Periyodik İzleyici Aile Modeli: Kısa sürede kendi ailesinin yanına iade edilemeyen veya kalıcı olarak ailelerinin yanına yerleştirilemeyen çocuklara birey ve aileler tarafından sağlanan bakımdır. Uygulamada yaygın olan Koruyucu Aile Modelidir.

ç) Uzman Bakıcı Aile Modeli:Lisans eğitimi almış ya da aldıkları eğitimle profesyonel düzeye ulaşmış, özel zorluk ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olabilecek kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Soru 16: Koruyucu aile olmak için eğitim şart mı?

Akraba veya Yakın Çevre Aile Modelinde tercih edilirse genel ebeveynlik becerilerinin kazandırıldığı en az temel ebeveyn eğitimleri kapsamında eğitim alınması çocukla temas açısından faydalı görülmektedir.

Süreli Bakıcı Aile Modeli’nde de tercih edilmesi halinde, eğitimin en azından genel ebeveynlik becerilerinin kazandırıldığı temel ebeveyn eğitimi ve çocuklara verilen Denetleyici Aile Birinci Kademe Eğitimi kapsamında alınmasında yarar görülmektedir. çocuğu kendi ailesinden başka bir ailede büyütmek çocukla bağ açısından.

Geçici ve Uzman Denetleyici Aile Modellerinde daha özel ilgi, destek ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara hizmet verildiği için temel ebeveyn eğitimleri ile Birinci ve İkinci Düzey Denetleyici Aile Eğitimlerinin alınması zorunludur.

Soru 17: Koruyucu ailedeki çocuklar öz ailelerini görüyorlar mı?

Koruyucu aile hizmetinde çocuğun öz ailesi ile görüşme hakkı vardır. Kurumun çocuğun biyolojik ailesiyle görüşmesini uygun gördüğü durumlarda sosyal hizmet görevlilerinin eşlik ettiği bir ortamda il müdürlüklerinde görüşebilirler.

Soru 18: Koruyucu ailelere ve yerleştirilen çocuğa sağlanan imkanlar nelerdir?

– Özel zorluk veya ihtiyaç sahibi çocuklar ile engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde elli oranında artırılır.

– Her eğitim-öğretim yılı başında öğrenim giderleri karşılığında üç kez bakım ücreti ödenir.

– Çocukların giyim masrafları için yılda iki defa olmak üzere bakım bedeli ödenir.

– Çocukların sağlık giderleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kararları kapsamında karşılanır.

-Çocuklara yaşlarına ve eğitim durumlarına göre aylık harçlık ödenir.

Kamu veya özel kuruluşlar tarafından meslek edindirmek amacıyla açılan kurslara katılacak olanlar ücretsiz kontenjanlardan yararlanarak değerlendirilir, kurs süresince bu olanaktan yararlanamayanların kurs ücretleri, öğrenim ücreti, kurs, yaz okulu, öğrenim ücreti , eğitim ve öğretimlerinin sınav-kayıt ve hizmet bedelleri ile ücretleri. Tüm ekipman ve ekipman maliyetleri karşılanır.

-Reşit olup eğitimlerine devam eden çocukların koruma kararı uzatılarak ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmektedir.

– Eşi veya akrabası ne olursa olsun emeklilik için temel sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin eşlerinden birinin SGK’dan taban ücret üzerinden isteğe bağlı sigortası varsa ve ödeme belgeleri ibraz edilmişse, aylık ödemeleri eklenerek primleri karşılanır.

Gözden kaçırma Yasal evlat edinme kuralları Haberin Detayları

Soru 19: Engelli çocuklar koruyucu aile yanına yerleştiriliyor mu?

Elbette koruyucu ailelere yerleştirilen çocukların yüzde 10’dan fazlası engelli çocuklar. Koruyucu aile bedelleri de 1,5 kat artımlı olarak ödenir. Çocuğa yüzde yüz sertlikle bakan koruyucu aileler var.

Soru 20: Farklı İlden Bir Çocuğa Ebeveyn Aile Olabilir miyim?

Farklı bir ilde koruma ve bakım altında olan bir çocuğa iller arası eşleştirme yoluyla koruyucu aile olabilirsiniz.

Soru 21: Ben koruyucu bir aileyim, çocuğumu yurt dışına görev veya tatil için yanıma alabilir miyim?

Ebeveyn, vasi veya kayyumun izni, çocuk ve ailenin izlenmesinden sorumlu sosyal hizmet uzmanının onayı ile kurula sunulur. Kurul, çocuğun yurt dışına çıkmasını uygun görürse, İl Müdürünün teklifi ve mahalli mülki amirin onayı ile gerekli izin verilir.

Soru 22: Vesayet süresi içindeyken acil bir durumda nereyi aramalıyım?

Koruyucu aile sürecinden sorumlu çalışanla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Bakanlığın davet merkezi olan ALO 183 hattının nöbetçi görevlisi ve İl Müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Soru 23: Bakıcı aile hizmeti hangi nedenlerle sonlandırılır?

Koruyucu ailenin mevzuatta belirtilen görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Çocuğun yararlanacağı hizmet modelinin değiştirilmesi veya velayet kararının kaldırılması. Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle hizmet etmeyi reddetmesi.

Soru 24: Koruyucu aile yanında bakılan çocukların sağlık giderleri nasıl karşılanmaktadır?

Koruyucu aile yanında tutulan çocukların sağlık giderleri için kurum bakımındaki çocuklar gibi 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.

Soru 25: Koruyucu aileler için sosyal güvenlik primi eki var mı?

Koruyucu aile sözleşmesi devam eden koruyucu ailelerden birinin, eşine veya bir yakınına bağımlı olmaksızın, emekliliği için temel sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin, SGK taban fiyatı üzerinden ve ödeme belgeleri ibraz edilir, aylık ödemelerine eklenerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten primleri karşılanır.

Soru 26: Yabancı uyruklu çocuklar koruyucu aile yanına yerleştiriliyor mu?

Evet, başta Suriye olmak üzere Irak ve Afganistan’dan Türkiye’ye sığınan savaş mağduru çocuk, onlara evlerini açan şefkatli Türk aileleri sayesinde hala hayata tutunuyor.

Gözden kaçırma Yetim Vakfı, halkı kayıp depremzedeler için dikkatli olmaya çağırdı Haberin Detayları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort